ProjektDiagnos

Vad gör projekt effektiva?

Projekt är en väletablerad arbetsform. Ändå konstaterar undersökningar regelbundet att det finns allvarliga brister i de resultat som kommer ut av genomförda projekt. Vad beror det på? På vår website ProjektDiagnos.se kan du få intressent inspiration kring det ämnesområdet.